SỰ KIỆN TRONG NGÀY 10-02-2020

Áp dụng từ: 25/05/2020 đến 31/05/2020

22 2020

Từ 10/02/2020 đến 14/02/2020 Khối phòng, ban, trung tâm và GV trường Mầm non triển khai Kế hoạch phòng chống dịch nCoV

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 7h30-17h00

Chuẩn bị

Phòng TC-HC và bộ phận Y tế

Tham dự

Nội dung

Từ 10/02/2020 đến 14/02/2020 Khối phòng, ban, trung tâm và GV trường Mầm non triển khai Kế hoạch phòng chống dịch nCoV

Địa điểm

Các phòng học, khu vực làm việc, phòng ở KSSV

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn