SỰ KIỆN TRONG NGÀY 16-01-2020

Áp dụng từ: 10/08/2020 đến 16/08/2020

33 2020

Họp BCH Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 15h00

Chuẩn bị

Phòng TC-HC chuẩn bị xe

Tham dự

Nội dung

Họp BCH Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng

Địa điểm

Văn phòng Hội, số 378 đường Lê Thánh Tông, Ngô quyền, HP

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn