SỰ KIỆN TRONG NGÀY 16-01-2020

Áp dụng từ: 03/08/2020 đến 09/08/2020

32 2020

Đại hội Chi bộ Quản trị Kinh doanh nhiệm kỳ 2020 - 2022

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 15h30-17h00

Chuẩn bị

Chi bộ QTKD, P.TC-HC, VP. Đảng ủy

Tham dự

Nội dung

Đại hội Chi bộ Quản trị Kinh doanh nhiệm kỳ 2020 - 2022

Địa điểm

P.Đọc-Tầng 5-Nhà G

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn