SỰ KIỆN TRONG NGÀY 16-01-2020

Áp dụng từ: 03/08/2020 đến 09/08/2020

32 2020

Quận ủy Lê Chân trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến GS.Trần Hữu Nghị - BT Đảng ủy

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00

Chuẩn bị

Phòng TC-HC chuẩn bị xe

Tham dự

Nội dung

Quận ủy Lê Chân trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến GS.Trần Hữu Nghị - BT Đảng ủy

Địa điểm

Hội trường Quận ủy LC - số 10 Hồ Sen.

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn