SỰ KIỆN TRONG NGÀY 15-01-2020

Áp dụng từ: 03/08/2020 đến 09/08/2020

32 2020

Dự Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng 3/2; Tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2019

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00

Chuẩn bị

Bà Mai

Tham dự

Nội dung

Dự Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng 3/2; Tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2019.

Địa điểm

Hội trường Nhà văn hóa phường Kênh Dương

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn