SỰ KIỆN TRONG NGÀY 13-01-2020

Áp dụng từ: 03/08/2020 đến 09/08/2020

32 2020

Họp BCH Đảng ủy mở rộng đến Bí thư Chi bộ, triển khai tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 9h00

Chuẩn bị

BTV Đảng ủy; VP Đảng ủy

Tham dự

Nội dung

Họp BCH Đảng ủy mở rộng đến Bí thư Chi bộ, triển khai tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Địa điểm

Phòng họp E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn