SỰ KIỆN TRONG NGÀY 7-11-2019

Áp dụng từ: 18/11/2019 đến 24/11/2019

47 2019

Bảo vệ đồ án tốt nghiệp sinh viên Khoa Xây dựng

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00

Chuẩn bị

Khoa Xây dựng

Tham dự

Nội dung

Bảo vệ đồ án tốt nghiệp sinh viên Khoa Xây dựng

Địa điểm

Theo thông báo

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn