SỰ KIỆN TRONG NGÀY 11-10-2019

Áp dụng từ: 30/03/2020 đến 05/04/2020

14 2020

Hội thảo "Giải pháp thu hút nguồn lực Trung ương và địa phương cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo"

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00

Chuẩn bị

Phòng ĐBCL

Tham dự

Nội dung

Hội thảo "Giải pháp thu hút nguồn lực Trung ương và địa phương cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo"

Địa điểm

Hội trường Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị Hải Phòng, số 1 Phạm Ngũ Lão Hải Phòng

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn