SỰ KIỆN TRONG NGÀY 11-10-2019

Áp dụng từ: 20/01/2020 đến 26/01/2020

04 2020

Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp trên địa bàn Lê Chân, nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945-13/10/2019)

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 16h00

Chuẩn bị

Phòng TC-HC chuẩn bị xe

Tham dự

Nội dung

Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp trên địa bàn Lê Chân, nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945-13/10/2019) 

Địa điểm

Khách sạn Công đoàn, số 12 Hồ Sen, quận Lê Chân.

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn