SỰ KIỆN TRONG NGÀY 10-10-2019

Áp dụng từ: 20/01/2020 đến 26/01/2020

04 2020

Gặp mặt Truyền thống với các Hội viên là Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trên địa bàn HP

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 9h30

Chuẩn bị

Phòng TC-HC chuẩn bị xe

Tham dự

Nội dung

Gặp mặt Truyền thống với các Hội viên là Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trên địa bàn HP

Địa điểm

Trung tâm Hội nghị Gia Viên, số 2B Bạch Đằng, Hạ Lý, Hải Phòng

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn