SỰ KIỆN TRONG NGÀY 13-09-2019

Áp dụng từ: 20/01/2020 đến 26/01/2020

04 2020

GS. Hiệu trưởng cùng lãnh đạo nhà trường họp với Khoa Du lịch

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 16h00

Chuẩn bị

P.TC-HC

Tham dự

Nội dung

GS. Hiệu trưởng cùng lãnh đạo nhà trường họp với Khoa Du lịch

Địa điểm

Phòng họp E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn