SỰ KIỆN TRONG NGÀY 11-09-2019

Áp dụng từ: 06/04/2020 đến 12/04/2020

15 2020

GS. HT cùng lãnh đạo nhà trường họp với Khoa Điện - Điện tử

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00

Chuẩn bị

P.TC-HC

Tham dự

Nội dung

GS. HT cùng  lãnh đạo nhà trường họp với Khoa Điện - Điện tử

Địa điểm

Phòng họp E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn