SỰ KIỆN TRONG NGÀY 10-09-2019

Áp dụng từ: 09/09/2019 đến 15/09/2019

37 2019

Họp HĐ lương và HĐ tuyển dụng nhà trường

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00

Chuẩn bị

P.TC-HC

Tham dự

Nội dung

Họp HĐ lương và HĐ tuyển dụng nhà trường

Địa điểm

P. E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn