SỰ KIỆN TRONG NGÀY 12-09-2019

Áp dụng từ: 20/01/2020 đến 26/01/2020

04 2020

Hiệu trưởng cùng lãnh đạo nhà trường họp với giảng viên khoa CNTT

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00

Chuẩn bị

P.TC-HC

Tham dự

Nội dung

Hiệu trưởng cùng lãnh đạo nhà trường họp với giảng viên khoa CNTT

Địa điểm

Phòng họp E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn