SỰ KIỆN TRONG NGÀY 11-09-2019

Áp dụng từ: 06/04/2020 đến 12/04/2020

15 2020

Làm việc với Cty Nhật Hòa liên quan đến Website của Nhà trường

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 10h00

Chuẩn bị

TTTV

Tham dự

Nội dung

Làm việc với Cty Nhật Hòa liên quan đến Website của Nhà trường

Địa điểm

Phòng họp E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn