SỰ KIỆN TRONG NGÀY 12-09-2019

Áp dụng từ: 09/09/2019 đến 15/09/2019

37 2019

Đánh giá nội bộ hệ thống IS0 năm 2019 của BM-GDTC

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 9h00

Chuẩn bị

BM-GDTC

Tham dự

Nội dung

Đánh giá nội bộ hệ thống IS0 năm 2019 của BM-GDTC

Địa điểm

Tại đơn vị

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn