SỰ KIỆN TRONG NGÀY 14-08-2019

Áp dụng từ: 09/12/2019 đến 15/12/2019

50 2019

GS.Hiệu trưởng và lãnh đạo nhà trường họp với cán bộ, nhân viên Ban Bảo vệ

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 7h30

Chuẩn bị

P.TC-HC

Tham dự

Nội dung

GS.Hiệu trưởng và lãnh đạo nhà trường họp với cán bộ, nhân viên Ban Bảo vệ

Địa điểm

Phòng họp E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn