SỰ KIỆN TRONG NGÀY 11-07-2019

Áp dụng từ: 14/10/2019 đến 20/10/2019

42 2019

Hội nghị trực tuyến từ điểm cầu thành phố về việc quán triệt và triển khai thực hiện NQ số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; Thông tri số 36-TT/TU của BTV Thành ủy về đại hội đảng bộ các cấp.

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00-17h00

Chuẩn bị

Phòng TC-HC chuẩn bị xe

Tham dự

Nội dung

Hội nghị trực tuyến từ điểm cầu thành phố về việc quán triệt và triển khai thực hiện NQ số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; Thông tri số 36-TT/TU của BTV Thành ủy về đại hội đảng bộ các cấp.

Địa điểm

Hội trường Quận ủy Lê Chân (số 10H, Hồ Sen)

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn