SỰ KIỆN TRONG NGÀY 12-06-2019

Áp dụng từ: 06/07/2020 đến 12/07/2020

28 2020

Họp khối giảng viên các khoa, bộ môn để chuẩn bị bầu Hội đồng Trường

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h30-10h30

Chuẩn bị

Ban Tổ chức Hội nghị bầu Hội đồng Trường

Tham dự

Nội dung

Họp khối giảng viên các khoa, bộ môn để chuẩn bị bầu Hội đồng Trường

Địa điểm

Hội trường F301

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn