SỰ KIỆN TRONG NGÀY 16-05-2019

Áp dụng từ: 19/08/2019 đến 25/08/2019

34 2019

Tham dự Lế Khai mạc Giải bóng đá học sinh, sinh viên Khối thi đua các trường ĐH,CĐ Hải Phòng

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 7h30

Chuẩn bị

Ô. Bính

Tham dự

Nội dung

Tham dự Lế Khai mạc Giải bóng đá học sinh, sinh viên Khối thi đua các trường ĐH,CĐ Hải Phòng

Địa điểm

Trường Đại học Hàng Hải

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn