SỰ KIỆN TRONG NGÀY 14-05-2019

Áp dụng từ: 25/05/2020 đến 31/05/2020

22 2020

Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00

Chuẩn bị

Phòng TC-HC chuẩn bị xe

Tham dự

Nội dung

Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019

Địa điểm

Phòng họp trực tuyến Viettel Hải Phòng (Tầng 9, Tòa nhà Viettel Hải Phòng, Lê Hồng Phong, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng)

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn