SỰ KIỆN TRONG NGÀY 15-05-2019

Áp dụng từ: 19/08/2019 đến 25/08/2019

34 2019

Tham dự họp triển khai:"Kế hoạch tổ chức Hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi" năm2019

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 15h00

Chuẩn bị

Ô. Bính

Tham dự

Nội dung

Tham dự họp triển khai:"Kế hoạch tổ chức Hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi" năm2019

Địa điểm

Số 88 Điện Biên Phủ - Hải Phòng

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn