SỰ KIỆN TRONG NGÀY 18-05-2019

Áp dụng từ: 25/05/2020 đến 31/05/2020

22 2020

Hội nghị biểu dương Lao động sáng tạo, Lao động giỏi tiêu biểu năm 2018

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 7h30

Chuẩn bị

Ô. Bính

Tham dự

Nội dung

Hội nghị biểu dương Lao động sáng tạo, Lao động giỏi tiêu biểu năm 2018

Địa điểm

Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp HP

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn