SỰ KIỆN TRONG NGÀY 17-05-2019

Áp dụng từ: 25/05/2020 đến 31/05/2020

22 2020

Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 15h30-16h30

Chuẩn bị

Phụ trách Tuyên giáo ĐU, VP.ĐU, P.TC-HC

Tham dự

Nội dung

Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Địa điểm

Hội trường F301

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn