SỰ KIỆN TRONG NGÀY 18-05-2019

Áp dụng từ: 19/08/2019 đến 25/08/2019

34 2019

Tổ chức chương trình “TEEN BỨT PHÁ” - Khóa đào tạo Thái độ - Kỹ năng sống dành cho các cháu con CBGVNV

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00-17h00

Chuẩn bị

BCH công đoàn

Tham dự

Nội dung

Tổ chức chương trình “TEEN BỨT PHÁ” - Khóa đào tạo Thái độ - Kỹ năng sống dành cho các cháu con CBGVNV

Địa điểm

Tầng 5 nhà G

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn