SỰ KIỆN TRONG NGÀY 13-03-2019

Áp dụng từ: 20/05/2019 đến 26/05/2019

21 2019

Làm việc với FPT Japan

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 10h00-11h00

Chuẩn bị

Phòng QHCC và HTQT

Tham dự

Nội dung

Làm việc với FPT Japan

Địa điểm

Phòng QHCC và HTQT (D105)

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn