SỰ KIỆN TRONG NGÀY 11-03-2019

Áp dụng từ: 20/05/2019 đến 26/05/2019

21 2019

Tham dự Hội nghị ký kết giao ước Khối thi đua CĐCS trực thuộc năm 2019

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 15h00

Chuẩn bị

Ô. Bính, Bà Oanh

Tham dự

Nội dung

Tham dự Hội nghị ký kết giao ước Khối thi đua CĐCS trực thuộc năm 2019

Địa điểm

Số 88 Điện Biên Phủ - Hải Phòng

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn