SỰ KIỆN TRONG NGÀY 20-02-2019

Áp dụng từ: 20/05/2019 đến 26/05/2019

21 2019

Làm việc với đại diện trường Đại học Kyoto Nhật Bản

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00-16h00

Chuẩn bị

Phòng QHCC&HTQT

Tham dự

Phòng QHCC & Hợp tác quốc tế.

Nội dung

Làm việc với đại diện trường Đại học Kyoto Nhật Bản về dự án IT

Địa điểm

Phòng QHCC & HTQT (D105)

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn