SỰ KIỆN TRONG NGÀY 21-02-2019

Áp dụng từ: 20/05/2019 đến 26/05/2019

21 2019

Kiểm tra lịch trình kế hoạch lần 2

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00-9h30

Chuẩn bị

Khoa CNTT

Tham dự

Nội dung

Kiểm tra lịch trình kế hoạch lần 2

Địa điểm

Tại đơn vị

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn