SỰ KIỆN TRONG NGÀY 9-01-2019

Áp dụng từ: 17/06/2019 đến 23/06/2019

25 2019

Làm việc với BHXH Quận Ngô Quyền

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h30

Chuẩn bị

P. KHTC

Tham dự

Nội dung

Làm việc với BHXH Quận Ngô Quyền

Địa điểm

P. E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn