SỰ KIỆN TRONG NGÀY 9-01-2019

Áp dụng từ: 17/06/2019 đến 23/06/2019

25 2019

Sinh viên tham gia Chào cờ tháng 1/2019

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 10h40-11h35

Chuẩn bị

Ban CTSV, phòng TC-HC, cán bộ QLSV các khoa

Tham dự

Nội dung

Sinh viên tham gia Chào cờ tháng 1/2019

Địa điểm

Hội trường F301

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn