SỰ KIỆN TRONG NGÀY 8-01-2019

Áp dụng từ: 17/06/2019 đến 23/06/2019

25 2019

Họp toàn thể SV nội trú khu KSSV

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 17h15-18h30

Chuẩn bị

Ban CTSV

Tham dự

Nội dung

Họp toàn thể SV nội trú khu KSSV

Địa điểm

Tiền sảnh tầng 1 khu KSSV

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn