SỰ KIỆN TRONG NGÀY 6-12-2018

Áp dụng từ: 19/08/2019 đến 25/08/2019

34 2019

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 7h30-17h30

Chuẩn bị

Ô. Bính

Tham dự

Nội dung

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Địa điểm

Hội trường UBND quận Hồng Bàng - số 6 đường Hồng Bàng, Sở Dầu, Hồng Bàng HP

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn