SỰ KIỆN TRONG NGÀY 11-10-2018

Áp dụng từ: 17/06/2019 đến 23/06/2019

25 2019

Tổ chức Lễ trao thẻ sinh viên khóa 22

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00-10h30

Chuẩn bị

Phòng TC-HC; Trung tâm TTTV; Ban CTSV cùng CB.QLSV các khoa

Tham dự

Nội dung

Tổ chức Lễ trao thẻ sinh viên khóa 22

Địa điểm

Hội trường F301

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn