SỰ KIỆN TRONG NGÀY 9-08-2018

Áp dụng từ: 22/04/2019 đến 28/04/2019

17 2019

Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm, thực hiện NV 6 tháng cuối năm 2018

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00

Chuẩn bị

O. Bính -CT.Công đoàn

Tham dự

Nội dung

Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm, thực hiện NV 6 tháng cuối năm 2018

Địa điểm

Hội trường tầng 5 Liên đoàn Lao động TP.

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn