SỰ KIỆN TRONG NGÀY 8-08-2018

Áp dụng từ: 22/04/2019 đến 28/04/2019

17 2019

GS. Hiệu trưởng đi công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00

Chuẩn bị

P.TC-HC chuẩn bị xe

Tham dự

Nội dung

GS. Hiệu trưởng đi công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa điểm

Hà Nội

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn