SỰ KIỆN TRONG NGÀY 10-08-2018

Áp dụng từ: 22/04/2019 đến 28/04/2019

17 2019

Đón sinh viên khóa 22 nhập học

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 7h00-17h00

Chuẩn bị

HĐTS, TCHC, ĐTĐH&SĐH, KHTC, CTSV

Tham dự

Nội dung

Đón sinh viên kháo 22 nhập học

Địa điểm

D105

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn