SỰ KIỆN TRONG NGÀY 10-07-2018

Áp dụng từ: 11/02/2019 đến 17/02/2019

07 2019

Dự khai mạc lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho Đoan viên ưu tú năm 2018 do Quận ủy Lê Chân tổ chức

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00-h00

Chuẩn bị

Phòng TC-HC chuẩn bị xe

Tham dự

Nội dung

Dự khai mạc lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho Đoan viên ưu tú năm 2018 do Quận ủy Lê Chân tổ chức

Địa điểm

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Lê Chân - số 202 Tô Hiệu - HP

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn