SỰ KIỆN TRONG NGÀY 12-07-2018

Áp dụng từ: 11/02/2019 đến 17/02/2019

07 2019

Tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho Đoàn viên ưu tú năm 2018

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 7h30-17h00

Chuẩn bị

Trung tâm BDCT quận Lê Chân

Tham dự

Nội dung

Tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho Đoàn viên ưu tú năm 2018

Địa điểm

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Lê Chân - số 202 Tô Hiệu - HP

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn