SỰ KIỆN TRONG NGÀY 12-07-2018

Áp dụng từ: 11/02/2019 đến 17/02/2019

07 2019

Dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW7 (khóa XII)

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00-11h30

Chuẩn bị

Ô. Bính - Chủ tịch CĐ trường

Tham dự

Nội dung

Dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW7 (khóa XII)

Địa điểm

Cung văn hóa Lao động Việt Tiệp (số 53 Lạch Tray, Hải Phòng)

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn