SỰ KIỆN TRONG NGÀY 15-06-2018

Áp dụng từ: 21/01/2019 đến 27/01/2019

04 2019

Hội thảo về công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV khu vực phía Bắc

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00

Chuẩn bị

Ban CTSV

Tham dự

Nội dung

Hội thảo về công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV khu vực phía Bắc

Địa điểm

Hội trường A - Bộ Giáo dục và Đào tạo - 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn