SỰ KIỆN TRONG NGÀY 12-06-2018

Áp dụng từ: 18/02/2019 đến 24/02/2019

08 2019

Tiếp nhận bàn giao phòng ở của SV về nghỉ hè, bố trí phòng cho SV đăng ký ở lại hè tại KSSV

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 7h30-17h00

Chuẩn bị

Ban CTSV, phòng TC-HC

Tham dự

Nội dung

Tiếp nhận bàn giao phòng ở của SV về nghỉ hè, bố trí phòng cho SV đăng ký ở lại hè tại KSSV

Địa điểm

Khu KSSV

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn