SỰ KIỆN TRONG NGÀY 17-05-2018

Áp dụng từ: 25/03/2019 đến 31/03/2019

13 2019

Đại hội Hội sinh viên trường lần thứ VII

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00-17h00

Chuẩn bị

Hội sinh viên trường

Tham dự

Nội dung

Đại hội Hội sinh viên trường lần thứ VII

Địa điểm

Hội trường F301

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn