SỰ KIỆN TRONG NGÀY 14-05-2018

Áp dụng từ: 25/03/2019 đến 31/03/2019

13 2019

Thi học kỳ II tất cả các ngày trong tuần

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 7h00-17h00

Chuẩn bị

ĐT ĐH&SĐH, các khoa, TCHC

Tham dự

Nội dung

Thi học kỳ 2 năm hopcj 2017-2018

Địa điểm

Các phòng thi

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn