SỰ KIỆN TRONG NGÀY 15-03-2018

Áp dụng từ: 18/03/2019 đến 24/03/2019

12 2019

Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 7h30

Chuẩn bị

Công đoàn trường và các đơn vị liên quan

Tham dự

Nội dung

Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường

Địa điểm

Hội trường F301

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn