SỰ KIỆN TRONG NGÀY 10-01-2018

Áp dụng từ: 21/01/2019 đến 27/01/2019

04 2019

Bảo vệ Khóa luận TN K16,17,18 ngành KTKT, TCNH, QTDN

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 7h30

Chuẩn bị

Khoa QTKD

Tham dự

Nội dung

Bảo vệ Khóa luận TN K16,17,18 ngành KTKT, TCNH, QTDN

Địa điểm

A204, A205

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn