SỰ KIỆN TRONG NGÀY 13-01-2018

Áp dụng từ: 21/01/2019 đến 27/01/2019

04 2019

Nhập học lớp bằng 2 ngành Luật

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00-11h00

Chuẩn bị

ĐT ĐH&SĐH, các khoa, TCHC

Tham dự

Nội dung

Nhập học và khai giảng lớp Văn bằng 2 ngành Luật, các lớp liên thông

Địa điểm

P.ĐT, các phòng học

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn