SỰ KIỆN TRONG NGÀY 11-01-2018

Áp dụng từ: 21/01/2019 đến 27/01/2019

04 2019

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết 6 của BCHTW Đảng (khóa XII)

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00-16h00

Chuẩn bị

Văn phòng Đảng ủy

Tham dự

Nội dung

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết 6 của BCHTW Đảng (khóa XII)

Địa điểm

Hội trường F301

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn