SỰ KIỆN TRONG NGÀY 8-12-2017

Áp dụng từ: 19/11/2018 đến 25/11/2018

47 2018

Diễn tập Phòng cháy chữa cháy tại Khu Mầm non - KSSV

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 15h00-16h30

Chuẩn bị

Ô. Hải và các đơn vị liên quan

Tham dự

Nội dung

Diễn tập Phòng cháy chữa cháy tại Khu Mầm non - KSSV

Địa điểm

Khu KSSV

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn