SỰ KIỆN TRONG NGÀY 9-12-2017

Áp dụng từ: 19/11/2018 đến 25/11/2018

47 2018

Lễ Khai mạc bảo vệ Luận văn thạc sĩ khóa III ngành Kỹ thuật XD Công trình DD & CN

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h30-9h30

Chuẩn bị

Khoa Xây Dựng

Tham dự

Nội dung

Lễ Khai mạc bảo vệ Luận văn thạc sĩ khóa III ngành Kỹ thuật XD Công trình DD & CN

Địa điểm

Phòng đọc tầng 5 nhà G

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn